HARMONOGRAM IGRZYSK

Organizatorzy i sędziowie postarają się dotrzymać powyższy harmonogram, niemniej prosimy wszystkich, aby liczyli się z możliwością mniejszych zmian lub opóźnień.

UWAGA !

Kierownicy i opiekunowie poszczególnych ekip są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i porządek na trybunie oraz za dotrzymywanie zakazu opuszczania areału przez swoich podopiecznych.